Bezrobocie w grudniu? Są najnowsze dane

2024-01-09 19:38
Praca
Autor: pixabay.com Duże zmiany w Kodeksie pracy 2024. Weekend już od czwartku?

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była nieznacznie niższa w zestawieniu z końcem 2022 r.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 789,4 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu z listopadem 2023 r. liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła – o 2,1 proc. (16 tys. osób).

W miesiącach zimowych ze względu m.in. na koniec prac sezonowych obserwowany jest nieznaczny wzrost bezrobocia. Jest to zjawisko cykliczne i naturalne.

W grudniu ub. r. w rejestrach bezrobotnych było o blisko 30 tys. bezrobotnych mniej niż rok wcześniej. Najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim 3 proc. Największa liczba osób bez pracy była w województwie podkarpackim 8,7 proc. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Eurostat o bezrobociu w Polsce

Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada 2023 r. wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce w październiku ub. r. wyniósł 2,8. proc. i był na dużo niższym poziomie, niż wynosi unijna średnia (6,0 proc.) i średnia dla krajów strefy euro (6,5 proc.). Jest to wynik, który plasuje Polskę na drugim miejscu po Malcie (2,5 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej- podaje gov.pl