Centralny Port Komunikacyjny wrócił pod nadzór Ministra Infrastruktury

2024-07-02 22:18
Aktualna koncepcja szybkich połączeń kolejowych między miastami a CPK
Autor: Kancelaria Premiera RP Aktualna koncepcja szybkich połączeń kolejowych między miastami a CPK

Od 1 lipca 2024 r. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. przeszedł pod nadzór Ministra Infrastruktury.

 Powrót CPK do Ministerstwa Infrastruktury jest ostatnim elementem porządkowania polityki transportowej i inwestycyjnej państwa. Dzisiaj wreszcie nadzór nad budową dróg, kolei, lotnisk jest skupiony w jednym ręku. Dotychczas nasze spółki spotykały się raczej w sądzie niż na placu budowy, dlatego porządkujemy system, by był spójny i logiczny.

 — podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak czytamy, "chcemy wywiązać się z oczekiwań Polaków względem rozwoju polskiej infrastruktury. Projekt nowego lotniska i Kolei Dużych Prędkości powinien być jednym z najważniejszych elementów systemu transportowego kraju. Uważam, że ogromnym błędem było oddzielenie go od Ministerstwa Infrastruktury. Dlatego od samego początku dążyłem do tego, żeby ten nadzór wrócił na swoje miejsce"

3 czerwca 2024 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Dokonano w niej przesunięć między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny. Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego przejął minister właściwy do spraw transportu.