Czas na zmiany kolejowe na Pomorzu. Rusza spora inwestycja

2023-11-08 9:48
Pociąg
Autor: pixabay.com

Linia kolejowa nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz sama stacja Słupsk zostanie zmodernizowana i rozbudowana. 6 listopada 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowy za blisko 1,85 mld zł z wykonawcami prac - firmami Torpol i Intercor.

Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego. Kolej zmienia się na lepsze na terenie całego kraju. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego 

— powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rząd ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Modernizacja odcinka Lębork – Słupsk (linia kolejowa 202 Gdańsk Główny – Stargard) zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także na trasie Trójmiasto – Szczecin. Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ponad 50 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi sprawniejsze podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).