Decyzja o ekstradycji Polańskiego odroczona

2015-02-25 21:12
Roman Polański
Autor: Fot: Wikipedia

Sąd odroczył dalsze postępowanie w sprawie dopuszczalności ekstradycji do kwietnia.

Polański składał wyjaśnienie przez blisko 9 godzin. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Po wyjściu reżyser powiedział, że było to męczące i w pewnym sensie bolesne. Sąd odroczył dalsze postępowanie w sprawie dopuszczalności ekstradycji do kwietnia. Wydania polskiego reżysera domagają się Stany Zjednoczone. Polański został w USA skazany za gwałt na nieletniej. Jeśli sąd zgodzi się na ekstradycję, ostateczną decyzję o wydaniu reżysera podejmie minister sprawiedliwości. W przypadku odmowy - decyzja sędziów będzie ostateczna.