Dodatki do wynagrodzeń. Pieniądze dostaną pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3

2024-06-23 17:14
pieniądze
Autor: pixabay.com

Rada Ministrów przyjęła w środę opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, otaczają opieką dzieci, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

Ich zaangażowanie jest bezcenne - ale ich praca musi być w końcu doceniona – podkreśla Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a także prowadzący rodzinne domy dziecka oraz zawodowi rodzice zastępczy już od 1 lipca będą mogli liczyć na 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia.

Przyjęte przez Radę Ministrów uchwały dotyczą ustanowienia czterech programów:

  • I.            Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
  • II.           Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
  • III.         Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027
  • IV.         Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027

Więcej na stronie ministerstwa.