Dodatkowe 100 mln zł na aktywizacje zawodową. Kto je otrzyma?

2023-04-13 10:07
Pieniądze
Autor: Pixabay.com

Minister Marlena Maląg przyznała dodatkowe 100 mln zł na realizację programów aktywizacji bezrobotnych organizowanych lokalnie przez powiatowe urzędy pracy. Programy te uzyskały akceptację właściwych terytorialnie Marszałków Województw, a teraz otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Pracy.

Przekazano już dodatkowe 4,3 mln zł na aktywizację uchodźców

Do końca marca 2023 r. Minister wsparła już kwotą dodatkowych 4,3 mln zł realizację lokalnych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym osób objętych ochroną międzynarodową w woj. łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim oraz wielkopolskim - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach tych programów z różnych dostępnych form wsparcia, takich jak staże i szkolenia korzystają kobiety z Ukrainy szukające w Polsce bezpieczeństwa i szans na rozwój dla siebie i swoich rodzin.

- czytamy. 

100 mln zł na kolejne programy aktywizacji

W kwietniu br. Minister przyznała kolejne dodatkowe środki – 100 562 500 zł z Funduszu Pracy na aktywizację prawie 17 tysięcy bezrobotnych w odpowiedzi na ponad 400 wniosków powiatowych urzędów pracy ze wszystkich województw.

Środki posłużą aktywizacji różnych grup bezrobotnych, między innymi:

  •     rodziców powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz opiekunów osób niepełnosprawnych;
  •     osób niepełnosprawnych oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
  •     osób zamieszkujących na wsi;
  •     bezrobotnych w regionach o wyższej stopie bezrobocia;
  •     długotrwale bezrobotnych kobiet;
  •     osób z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).

Wsparcie inicjatyw samorządowych określonych kierunkowo przez Ministra jest przykładem współpracy rządu z samorządem terytorialnym.