Europejskie Centrum Antyterrorystyczne rozpoczęło działalność.

2016-01-25 21:10

Działa już Europejskie Centrum Antyterrorystyczne przy Europolu w Amsterdamie To w związku z doniesieniami o możliwych kolejnych zamachach w Europie

Z raportu Europolu wynika, że szczególnie zagrożona jest Francja ale też inne unijne kraje. Centrum ma umożliwić skuteczniejszą współpracę państw UE w walce z terroryzmem, a przede wszystkim poprawić wymianę informacji także poufnych. Zajmie się też szukaniem związków między działalnością terrorystyczną a zorganizowaną przestępczością. W organizacji pracuje ponad 40 funkcjonariuszy i ekspertów narodowych.