Forum G2 we Wrocławiu poświęcone obronności z udziałem wiceministra Marcina Kulaska

2024-07-02 9:59
Forum G2 we Wrocławiu poświęcone obronności z udziałem wiceministra Marcina Kulaska
Autor: gov.pl

Wiceminister Aktywów Państwowych Marcin Kulasek uczestniczył w panelu „Mobilizacja przemysłu dla obronności”. Głównym tematem panelu była współpraca i relacje pomiędzy prywatnym a państwowym przemysłem obronnym. Wiceminister zadeklarował otwartość Grupy PGZ oraz pozostałych nadzorowanych spółek przemysłu obronnego na szeroką i długofalową współpracę.

W wyniku dyskusji ustalono, że w najbliższym czasie dojdzie do szeroko zakrojonego forum wymiany opinii z udziałem przedstawicieli państwowego przemysłu obronnego, ich prywatnych odpowiedników, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Uzbrojenia.

Forum będzie miało na celu wypracowanie koncepcji pozwalającej na zwiększenie zakresu współpracy prywatnego i państwowego krajowego przemysłu w produkcji sprzętu wojskowego. Udział organów państwowych pozwoli na rozważenie konieczności zmian systemowych ułatwiających osiągnięcie ww. celu.

- podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

Forum G2 we Wrocławiu organizuje debaty na temat najważniejszych strategicznie kwestii związanych z geopolityką, gospodarką, ekonomią i innowacjami. Do udziału w Forum G2 zapraszani są przedstawicieli biznesu, polityki, samorządów i nauki z Polski i zza granicy.