Jest następca bezpiecznego kredytu 2%? "Finalizujemy prace"

2024-01-10 9:46
Pierwsze mieszkanie i bezpieczny kredyt. Rzecznik rządu: dostępny od wakacji 2023
Autor: Pixabay.com

Kończymy prace nad propozycją nowego programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2%. – Projekt nowego instrumentu już niedługo poddamy szerokim konsultacjom m.in. z bankami, organizacjami konsumentów oraz środowiskiem przedsiębiorców – zaznacza szef MRiT Krzysztof Hetman.

Nowy program powinien ruszyć w drugiej połowie 2024 r. Jest na niego zabezpieczone 500 mln zł w projekcie budżetu na 2024 r. Szacujemy, że w tym roku z programu może skorzystać ok. 50 tys. osób.

Mieszkanie, które kupuje się na własny rachunek, często tuż po opuszczeniu rodzinnego domu, to jeden z najważniejszych kroków w samodzielne życie. Symbolizuje niezależność i odpowiedzialność finansową. Dlatego przygotowaliśmy założenia nowego programu wsparcia w zakupie własnego mieszkania. Zakładamy, że zostanie on uruchomiony w drugiej połowie 2024 r. Musimy przeprowadzić szerokie konsultacje, poddać nasze propozycje dyskusji, znowelizować ustawę i dać bankom czas na dostosowanie swoich systemów. Proponujemy, by dopłaty do rat było można uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r.

– mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Dla kogo kredyt na start

Uprawnieni do uzyskania kredytu:

  • Single, którzy nie ukończyli 35 lat.
  • Osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku).
  • Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
  • Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

Dwie osoby:

  • łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;
  • wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat).
  • Osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (kredyt konsumencki, obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków)