Kandydat na stanowisko Prokuratora Krajowego. Podano nazwisko

2024-02-26 19:38
Kandydat na stanowisko Prokuratora Krajowego. Podano nazwisko
Autor: twitter.com/MS

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do wyłonienia kandydata na Prokuratora Krajowego pod przewodnictwem Wiceministry Marii Ejchart wyłonił kandydata na Prokuratora Krajowego - został nim Prokurator Dariusz Korneluk.

To nie była prosta decyzja. Pan prokurator został najwyżej oceniony z grona zgłoszonych. To, co doceniliśmy, że ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury. Przedstawił szeroką i spójną wizję prokuratury, działającej na każdym z możliwych szczebli. Jako jedyny powiedział, jak istotna jest rola prokuratury w czasie konfliktu zbrojnego

– przedstawiła Wiceminstra Maria Ejchart.

Konkurs został przeprowadzony w sposób jawny, aby społeczeństwo mogło zapoznać się z kandydatami.  - Zależy nam na przejrzystości. Obrady przebiegały w taki sposób, że każdy mógł się z nimi zapoznać, mógł wiedzieć, jak widzimy rolę prokuratora krajowego i rozwój prokuratury, a także jak kandydaci widzą się na tym stanowisku. Oglądało je wiele osób. To wydarzenie przełomowe, to pierwszy tego typu konkurs – powiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

W wyniku dokonanego wyboru Minister Adam Bodnar przedstawi odpowiedni wniosek premierowi Donaldowi Tuskowi.

Osoby kandydujące na inne stanowiska m.in. na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz na prokuratora europejskiego będą wybierane w taki sam sposób - chciałbym zadeklarować, że wszystkie kolejne konkursy na różne stanowiska będą przeprowadzane w podobny sposób, kierując się zasadą przejrzystości i maksymalnej dostępności procedur konkursowych dla osób zainteresowanych - zapewnił Minister Adam Bodnar.