Kościół apeluje: zero tolerancji dla pedofilii

2017-03-03 21:13

Dziś Dzień Modlitwy i Pokuty

Zero tolerancji dla pedofilii wśród duchownych- mówi Prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak razem z całym Kościołem modli się dziś za grzechy wykorzystywania seksualnego przez duchownych. To Dzień Modlitwy i Pokuty. Prymas podkreśla, że Kościół musi troszczyć się o osoby skrzywdzone i w sposób jasny oraz zdecydowany postępować z tymi, którzy dopuścili się takich przestępstw. O przebaczenie za ciężkie grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych modlono się wieczorem w warszawskiej Archikatedrze św. Jana. Drodze Krzyżowej, podczas której wiele razy wspominano ofiary, przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Rafał Markowski.