Królowa wszystkich nauk. Dziś matura z matematyki

2024-05-08 10:04
matura, egamin, test
Autor: pixabay.com

We wtorek (7 maja) język polski, w środę (8 maja) czas na królową wszystkich nauk. Maturzyści zmierzą się z matematyką na tegorocznej maturze.

 8 maja, punktualnie o 9.00 w całej Polsce zdający otworzyli arkusze maturalne z matematyki. W tym artykule podajemy Wam wszystkie informacje o maturze z matematyki.

Matura z matematyki nie zawsze była obowiązkowa, ale w 2024 każdy maturzysta musi ją zdać, by otrzymać świadectwo dojrzałości. W latach 1980-2010 matematyka nie była obowiązkowym przedmiotem na maturze, teraz jednak nie ma już innej możliwości - matematykę trzeba zdać, jednak poziom na jakim pisze się egzamin jest wyborem ucznia. 

Jak podaje Radio Eska, do matur w tym roku przystąpi około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Aby zdać maturę absolwent musi otrzymać wynik pozytywny z języka polskiego, jednego z języków obcych nowożytnych oraz matematyki. Czyli matmę trzeba zdać. 

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia zdaje egzamin w nowej formule (formuła 2023). Maturzyści z wcześniejszych roczników w większości zdają egzamin z starej formule (formuła 2015). "Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut. 

Arkusz z matematyki składa się z zadań zamkniętych, otwartych krótkiej odpowiedzi oraz otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Za całość można otrzymać maksymalnie 46 punktów. Aby zdać maturę z matematyki, należy otrzymać więc 14 punktów. Podczas egzaminu maturzysta może korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.