Krytyczna opinia Komisji Weneckiej dotycząca Trybunału Konstytucyjnego

2016-10-14 17:07

Krytyczna opinia Komisji Weneckiej dotycząca Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z oczekiwaniami Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia liczy 25 stron i zawarta jest w około 130 punktach, odnoszących się m.in. do sposobu powoływania prezesa Trybunału i kolejności zajmowania się sprawami przez sędziów. W obradach w Wenecji nie uczestniczyła delegacja rządowa z Polski, która zarzuciła Komisji Weneckiej stronniczość.