Kwalifikacja wojskowa już 17 kwietnia. Jak długo potrwa?

2023-04-14 14:19
Wojsko Polskie
Autor: MaciejBednarek/CC0/pixabay.com

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w poniedziałek, 17 kwietnia. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa i do kiedy potrwa? Wyjaśniamy poniżej.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Jak ma wyglądać?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021-2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Sam proces kwalifikacji wojskowej nie jest skomplikowany i ma swój określony przebieg. Komisja wojskowa najpierw sprawdza tożsamość osoby, która stawia się do kwalifikacji. Następnie kandydat przechodzi proces badania, a komisja lekarska ocenia stan jego zdrowia pod kątem tak fizycznym, jak i psychicznym. Co ważne, zdarzają się przypadki, kiedy komisja może skierować nas na dodatkowe badania. Po całym procesie możemy spodziewać się przyznania przez komisję konkretnej kategorii wojskowej - podaje Radio Eska. 

Kwalifikacja wojskowa 2023 zakończy się 21 lipca i potrwa 66 dni.