Liczba umów w 2023 roku większa. ZUS podaje najnowsze dane

2023-10-23 13:10
umowa
Autor: Pixabay.com

W pierwszym półroczu 2023 r. przekazano do ZUS 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. To nieco więcej niż w analogicznych okresach w latach 2021-2022 - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W pierwszym półroczu 2023 r. złożono do ZUS o 56 tys. więcej formularzy RUD i zgłoszono więcej umów o dzieło niż w pierwszym półroczu 2022 r. i o 152 tys. więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r. Natomiast liczba umów o dzieło, które zgłoszonych po dwóch kwartałach 2023 r. jest wyższa o 11,2 tys. niż w 2022 r. i 143,6 tys. niż 2021 r.

 Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło został wprowadzony w 2021 r. Zgromadzone w rejestrze informacje są wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. To doskonała baza wiedzy dla ekonomistów oraz ekspertów z dziedziny ubezpieczeń społecznych i rynku pracy

 – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W pierwszy półroczu 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,81 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 56,2 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden dzień i na osiem dni.

Najwięcej osób wykonywało umowy o dzieło zgłoszone w sekcji J – informacja i komunikacja – 57,3 tys. wykonawców (21,94 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje: M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 50,3 tys. wykonawców (19,28 proc.), R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 34,2  tys. wykonawców (13,09 proc.), P – edukacja – 31,8 tys. wykonawców (12,19 proc.), S – pozostała działalność usługowa – 26,7 tys. wykonawców (10,24 proc.) oraz C – przetwórstwo przemysłowe – 10,3 tys. wykonawców (3,94 proc.).