Mama 4+. Ile wynosi nowe świadczenie w 2023 roku?

2023-03-06 22:32
mama i dziecko
Autor: pixabay.com

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie jest to dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Ile wynosi nowe świadczenie w 2023 roku?

Mama 4+. Na czym polega świadczenie rodzicielskie?

Mama 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które zostało uruchomione 1 marca 2019 roku. Jak informuje ZUS, świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci. Z tego powodu funkcjonuje w mediach jako "emerytura za urodzenie dzieci". 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie

Jak podaje ZUS, rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli nie posiadamy dochodu zapewniającego  niezbędne środki utrzymania i jeżeli jest ono dla:

  • matki, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
  • ojca, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
  • Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Aby otrzymać "emeryturę za urodzenie dzieci", trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Stosowany druk można znaleźć w salach obsługi klientów ZUS lub na stronie internetowej Zakładu.