Mandat drogowy od Straży Granicznej? Rzeczniczka mówi o nowych uprawnieniach

2022-05-18 9:32
straż graniczna
Autor: Bieszczadzki Oddział SG w Przemyślu

MSWiA zwiększa uprawnienia Straży Granicznej w ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W teorii ta formacja już od teraz może karać za pewne wykroczenia drogowe, na przykład za wjazd do lasu.

Jakie uprawnienia miała Straż Graniczna do tej pory? 

Funkcjonariusz straży ma prawo ukarać kierowcę, jeśli ten np. jedzie bez świateł, tamuje ruch czy też łamie przepisy zakazu wjazdu do lasu.

Strażnicy niejednokrotnie natrafiają jednak na przewinienia drogowe jakie popełniają kierowcy. Nie mogą ich oni ukarać ze pewny rzeczy, skąd pomysł zmian przepisów.

Przyjęta przez Sejm 9 lipca nowelizacja ustawy o Straży Granicznej rozszerza jej uprawnienia m.in. o możliwość zwalczania przestępstw związanych z podrabianiem dokumentów, dostęp do policyjnej bazy KSIP, a także możliwość ścisłej współpracy z wojskiem w ochronie granic.

Strażnicy graniczni uzyskają prawo zwalczania przestępstw dotyczących nowych rodzajów dokumentów, a szczególnie: karty pobytu, zaproszenia, zezwolenia na pobyt, ubezpieczenia zdrowotnego, zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy czy zaświadczenia uczelni o przyjęciu na studia.

My działamy również wewnątrz kraju więc w razie czego możemy zawsze reagować, bez konieczności wzywania innych służb. Wszystko to co możemy, będziemy realizować zgodnie z uprawnieniami 

- tłumaczyła porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej w Sednie Sprawy. 

Sedno Sprawy - Anna Michalska