Matematyka zostaje na maturze - tak MEN odpowiedział na raport NIK

2019-02-19 11:06

Matematyka zostaje na maturze - tak MEN odpowiedział na raport NIK

Matematyka na maturze zostaje, zawieszenie egzaminu byłoby dużym błędem - tak MEN odpowiada na raport NIK. Z raportu Izby wynika, że co szósty uczeń w latach 2015 - 2017 nie zdał matury z tego przedmiotu. Zawieszenie egzaminu byłoby dużym błędem - mówi wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Rzeczywiście mamy problem z matematyką, ale egzaminu absolutnie nie powinniśmy zawieszać - komentuje była minister edukacji Joanna Kluzik - Rostkowska z PO. W latach 2015 - 2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki, a ponad 40 procent w szkołach ponadgimnazjalnych miała na świadectwach ocenę dopuszczającą. Na problemy wskazują też inne dane, np. liczba uczniów powtarzających klasę - 61% wszystkich "drugorocznych" w szkołach ponadgimnazjalnych i 70% w gimnazjach i szkołach podstawowych zostało w tej samej klasie właśnie z powodu matematyki. Dlatego, jak mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, egzamin maturalny z tego przedmiotu powinien być zawieszony do czasu poprawy jakości jego nauczania w Polsce.