Matura w czasach pandemii

2020-06-08 15:26

Z obostrzeniami ruszył maraton egzaminów dojrzałości

Elementy fantastyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego i analiza wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne" - to tematy tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym. Rozpoczęły się - przesunięte z powodu pandemii - egzaminy dojrzałości. Przystąpiło do nich około 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Podczas matury trzeba przestrzegać wytycznych sanitarnych - zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki muszą być tak ustawione, aby zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp. Matury potrwają do 29 czerwca, a wyniki będą ogłoszone do 11 sierpnia.