Moody's podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

2017-09-13 16:42

Moody's podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

Wzrost gospodarczy w Polsce będzie solidny - twierdzi Moody's. Po zapowiedzi sprzed kilku dni przyszedł czas na publikację twardych danych. Międzynarodowa agencja ratingowa podwyższyła prognozę wzrostu PKB na ten rok do 3,5 proc. z 3,1 proc. i obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2018 r. do 2,7 proc. PKB z 2,9 proc. prognozowanych w maju. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że ryzyko kredytowe Polski jest zrównoważone - czytamy w komunikacie. W maju agencja potwierdziła rating Polski na poziomie A2 i podniosła jego perspektywę do stabilnej.​