NIK alarmuje w sprawie Lasów Państwowych

2015-08-24 12:05

To przez gwałtowny wzrost wynagrodzeń w firmie

Najwyższa Izba Kontroli zapala czerwone światło w sprawie Lasów Państwowych. Firma przejada swoje zyski - gwałtownie rosną pensje zarządu i zwykłych pracowników. Przeciętne wynagrodzenie w latach 2011-13 wzrosło o prawie 25 proc. i wynosi niespełna 7 tysięcy złotych ale już w Dyrekcji Generalnej zarabia się ponad 11 tysięcy - mówi rzecznik NIK-u Paweł Biedziak.W podsumowaniu raportu NIK zaznaczyła jednak, że przy wszystkich zastrzeżeniach, obecna sytuacja finansowa Lasów Państwowych, jest dobra i stabilna.