Nowa grupa bez kolejki do lekarza. Od nowego roku zmiany

2022-12-06 13:04 Róża Perszon
lekarz - zdjęcie poglądowe
Autor: źródło: pixabay.com

Kolejki do lekarzy w przychodniach i szpitalach nie dotyczą niektórych grup pacjentów. Wiele w tym macie może się zmienić, na korzyść tych, którzy w tych kolejkach nadal "stoją". Od 1 stycznia 2023 r. lista osób, których kolejka do lekarza i szpitala nie będzie obowiązywała zostanie wydłużona.

Listę osób, które mogą skorzystać z opieki zdrowotnej bez kolejki, reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. Do tej pory jedynie w kilku okolicznościach można zwolnić pacjentów z oczekiwania na przyjęcie przez lekarzy. Uprawnionymi są m.in. kobiety w ciąży, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i zasłużeni, honorowi dawcy krwi.

Nowe przepisy, również jeżeli chodzi o nową grupę, która będzie mogła bez kolejki wchodzić do lekarza, wprowadzi projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Poniżej publikujemy listę osób, których kolejka do lekarza nie dotyczy:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Co ważne, nie chodzi o wszystkie miejsca opieki zdrowotnej, a jedynie w szpitalach i placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwu Obrony Narodowej (MON).