Nowy sekretarz generalny KEP

2014-06-10 22:16
bp Artur Miziński - Sekretarz Generalny KEP
Autor: Fot: wikipedia.pl / creative commons

Artur Miziński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, został nowym sekretarzem episkopatu - poinformował rzecznik episkopatu Józef Kloch. Biskup powiedział, że czuje się "troszeczkę zagubiony" w nowej roli.

Wybrany we wtorek po południu sekretarz zastąpił abp. Wojciecha Polaka, który został metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Nowy sekretarz episkopatu powiedział dziennikarzom, że wybór był dla niego całkowitym zaskoczeniem i czuje się "troszeczkę zagubiony" w nowej rzeczywistości. "Podejmuję tę decyzje z pewnym lękiem, ale towarzyszy mi cały zespół Konferencji Episkopatu Polski. Cieszę się, że będzie mi dane współpracować z innymi" - dodał. Nowy sekretarz KEP podkreśla konieczność współpracy z mediami. "Rzetelna informacja jest podstawą jakiejkolwiek współpracy - nawet w trudnych, zawiłych sytuacjach, odnoszących się do wspólnoty Kościoła czy relacji międzyludzkich' - powiedział. "Zawsze obawiam się trudnych pytań, ale zawsze staram się na nie odpowiadać. Bardzo proszę o nie, nawet jeśli mogą budzić dyskusję i różny będzie ich odbiór. One przyczyniają się do tego, że Kościół jasno określa swoje stanowisko, a potem w dialogu, a nie w zamknięciu mamy szansę, żeby dojść do pewnych porozumień, do wyjaśnień" - mówił. Bp Miziński jest doktorem habilitowanym prawa kanonicznego, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL. Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze lubelskiej w maju 2004 r. Miał wtedy 39 lat, był najmłodszym na świecie hierarchą. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: Zaufałem miłosierdziu Twemu. W ubiegłym roku bp Miziński przewodniczył w Lublinie kapitule konkursu MEN "Mam sześć lat" promującego naukę szkolną od 6. roku życia. Wspominał wtedy, że sam rozpoczął naukę w szkole jako sześciolatek i musiał wówczas w kuratorium zdać specjalny test kwalifikacyjny. Z nauka radził sobie dobrze, ale wśród kolegów zawsze był tym najmłodszym. "Wśród starszych kolegów i koleżanek trochę szybciej się dojrzewa, ale nie uważam, że ujęło mi to coś z dzieciństwa" - mówił wtedy. Urodził się w Opolu Lubelskim. Wychowywał się w rodzinie rolników w miejscowości Wandalin. Ma dwie siostry - jedna założyła rodzinę, druga jest siostrą zakonną. Po ukończeniu liceum w Kraśniku Fabrycznym w 1983 r. wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., po czym pracował jako wikariusz w parafiach w Tomaszowie Lubelskim, a potem w Lublinie. Licencjat z prawa kanonicznego uzyskał w 1994 r. na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Studia doktoranckie odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Studiował też w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej, gdzie uzyskał tytuł adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy "Status prawny adwokata w Kościele łacińskim". Od września 1999 roku pełni urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 roku sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od grudnia 2008 r. wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma "Kościół i Prawo". Od marca 2005 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od października 2006 jest członkiem Rady Prawnej KEP. Od marca 2010 r. jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński powiedział, że bardzo się cieszy z wyboru bp. Mizińskiego na stanowisko sekretarza episkopatu. "W naszym środowisku jest znany jako człowiek zatroskamy o dobro Kościoła, a jednocześnie bardzo dobrze wykształcony prawnik" - powiedział PAP ks. Dębiński. Uważa, że bp Miziński nową funkcję "będzie pełnił owocnie dla dobra Kościoła". Sekretarz generalny jest wybierany spośród biskupów pomocniczych członków Konferencji przez zebranie plenarne na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. Zgodnie ze statutem KEP, nie może zostać sekretarzem generalnym żaden z biskupów diecezjalnych. Sekretarz może być delegowany przez przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem. (PAP)