Około 100 domów opieki może w Polsce działać nielegalnie

2016-10-20 21:51

Około 100 domów opieki może w Polsce działać nielegalnie

W całej Polsce może być nawet 100 nielegalnych domów opieki. Tak wynika z informacji urzędów wojewódzkich - które w Sejmie przedstawił Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To pokłosie głośnych ostatnio spraw i wykrytych nieprawidłowości w placówkach w Zgierzu i Wolicy k. Kalisza. Po ich wykryciu minister Elżbieta Rafalska wystosowała do wszystkich wojewodów pismo z prośbą o kontrole i nadzór nad placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym. Z danych resortu wynika, że na koniec 2015 r. w Polsce zarejestrowane były prawie 800 domów pomocy społecznej.