Pierwsze posiedzenie Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich

2024-06-10 13:31
W łódzkiej Szkole Filmowej zbiera się komisja antymobbingowa
Autor: pixabay.com, CC0 fot. fill

Dziś (5 czerwca br.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalono na nim kierunki działania.

Następne posiedzenia odbędą się w kolejnych tygodniach. Pierwszy raport, zgodnie z rozporządzeniem, jesteśmy zobligowani złożyć w ciągu 60 dni od rozpoczęcia prac

– zapowiedział przewodniczący Komisji, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gen. Jarosław Stróżyk. Termin publikacji określa zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 maja br. powołujące Komisję. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie prac Komisji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Gen. Jarosław Stróżyk przedstawił (5 czerwca br.) skład rządowej Komisji. Zasiądą w niej:

 • 1. Irena Lipowicz – profesor nauk społecznych, była ambasador RP w Austrii i była Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • 2. Dominika Kasprowicz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ;
 • 3. Katarzyna Bąkowicz – doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach, adiunkt i wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, naukowo zajmująca się dezinformacją;
 • 4. Bartosz Machalica – historyk i politolog, doktor nauk społecznych, członek Kolegium IPN;
 • 5. Adam Leszczyński – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny SWPS, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej;
 • 6. Grzegorz Motyka – profesor, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego;
 • 7. Cezary Banasiński – doktor habilitowanego nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • 8. Tomasz Chłoń – były ambasador RP w Estonii i na Słowacji, były szef misji NATO w Moskwie;
 • 9. Paweł Białek – pułkownik, były zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2007-2012;
 • 10.  Agnieszka Demczuk – doktor habilitowana, profesor UMCS w Lublinie, zajmującą się przeciwdziałaniem dezinformacji;
 • 12. Paweł Ceranka – doktor nauk społecznych, zastępca dyrektora Biura Archiwum i Zarządzania Informacją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Każdy z członków będzie zgłaszał katalog spraw, którymi potencjalnie zajmie się Komisja. Komisja jest otwarta na społeczne uwagi. Jej członkowie będą pracować dyskretnie, bez medialnych przesłuchań.