Ponad 44 mln zł dla 228 wybitnych młodych naukowców

2024-06-24 14:23
pieniądze
Autor: pixabay.com

Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, reprezentującym 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Na ten cel przeznaczono ponad 44 mln zł.

Do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Wyłaniając kandydatów do stypendium stosowano podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny.

Jak podaje gov.pl, w poszczególnych dyscyplinach można było przyznać maksymalnie 5 stypendiów, z czego 1 dla doktoranta. Natomiast w dyscyplinach z większą liczbą wniosków przyznano więcej niż 5 stypendiów, wykorzystując dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Zatem niewykorzystane w danej dyscyplinie stypendia mogły być wykorzystane w innych dyscyplinach zaliczanych do tej samej dziedziny. Oznacza to, że bardziej popularne dyscypliny miały stosunkowo więcej stypendystów.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez:

  • Uniwersytet Warszawski – 26 stypendiów,
  • Uniwersytet Jagielloński – 16 stypendiów,
  • Politechnika Śląska – 9 stypendiów,
  • Uniwersytet Gdański – 8 stypendiów,
  • Politechnika Wrocławska – 6 stypendiów.