Po wakacjach nowe stawki za wodę? O ile więcej zapłacimy?

2022-07-21 8:23
gorzów woda wanna
Autor: pxhere.com zdjęcie ilustracyjne

Podczas wtorkowego (19 lipca) posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poruszono temat możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków. O ile mamy płacić więcej?

W związku z nasilającymi się apelami samorządów o „urealnienie cen do panujących warunków”, Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji

- poinformowały Wody Polskie, które zatwierdzają ceny wody i ścieków w Polsce.

Około 70 proc. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odnotowało straty w I kwartale 2022. 20 proc. spółek już złożyło wnioski o zmiany taryf, a kolejne 60 proc. szykuje się do tego kroku. 

Mamy ogromny żal do Wód Polskich o to, że nie chcą uwzględnić naszych postulatów w zakresie kształtowania taryf. To powoduje, że będziemy mieli problem z utrzymaniem infrastruktury technicznej

– mówił Marek Wójcik, pełnomocnik Związku Miast Polskich ds. legislacji, współsekretarz KWRiST, cytowany przez Portal Samorządowy. 

W związku z nasilającymi się apelami samorządów o „urealnienie cen do panujących warunków” Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji - poinformowano.

Większość podwyżek sięga kilku procent, zdarzają się jednak wnioski, w których przedsiębiorstwa chcą podwyższyć cenę o kilkadziesiąt, a nawet 100 proc. Obecnie średni wzrost cen za wodę wynosi 8,33 proc. Łącznie średnie wzrosty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Polsce wynoszą 9,42 proc. – informują Wody Polskie.