Powołano komisję ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich

2024-05-22 10:23
Donald Tusk podsumował również pierwsze 100 dni rządu
Autor: gov.pl

Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, które powołuje komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024. Na jej czele stanie szef SKW gen. Jarosław Stróżyk.

Premier poinformował także, że przywrócone zostaną regionalne struktury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przyznał, że ponad 90% osób przekraczających nielegalnie polską granicę dysponuje rosyjskimi wizami. Przekazał też informacje dotyczące sabotażu i dywersji w naszym kraju.

Komisja do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Eksperci - członkowie komisji - będą sprawdzać wschodnie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Polski. Czas jakim zajmie się komisja to lata 2004-2024. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Premier powołał na przewodniczącego tej komisji, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka.

To był w swojej bogatej karierze dyplomata, dowódca wojskowy, wiceszef wywiadu NATO, a także naukowiec, doktor od spraw nauki o bezpieczeństwie, człowiek bardzo kompetentny. Jego zadaniem będzie koordynacja komisji, która będzie składała się, o czym rozstrzygniemy ostatecznie w przyszłym tygodniu, z 9 do 13 uczestników –

Członków komisji rekomendować będą: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Finansów, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej, Minister Aktywów Państwowych i Minister Cyfryzacji.