Przejęcie Polska Press przez Orlen wstrzymane

2021-04-12 19:34

Sąd przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd wstrzymał zgodę na przejęcie przez PKN Orlen spółki medialnej Polska Press, jaką dał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A to na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Adama Bodnara - skoro Orlen to koncern kontrolowany przez skarb państwa, to politycy sprawujący władzę mogą uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji. Do Polska Press należy 20 spośród 24 dzienników regionalnych, ok 120 tygodników lokalnych, oraz kilkaset witryn internetowych i kilka drukarni.