Przyszłość AI w Polsce - wyniki specjalnych prekonsultacji

2024-05-16 11:33
AI - sztuczna inteligencja
Autor: pixabay.com

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło właśnie prekonsultacje do projektowanej implementacji Aktu o sztucznej inteligencji. Wzięło w nich udział 50 podmiotów.

Akt o sztucznej inteligencji to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować rozwijanie i stosowanie AI. Unijne rozporządzenie wymaga od państw członkowskich, aby tak przystosowały swoje systemy prawne, by skutecznie zrealizować nowe reguły w praktyce. Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło właśnie prekonsultacje do projektowanej implementacji Aktu o sztucznej inteligencji. Wzięło w nich udział 50 podmiotów.

Naszym priorytetem jest wprowadzenie prawa, które będzie precyzyjne, konkretne i jasne. Dlatego naszym priorytetem jest dialog z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, związkami przedsiębiorców

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

– Ich głos pozwoli nam stworzyć przyjazny dla użytkowników ekosystem sztucznej inteligencji. Dzisiaj projektujemy rozwiązania na wiele lat. Ich uniwersalność i możliwość dostosowania do szybkich zmian technologii będzie kluczowa. Dziękuję wszystkim uczestnikom i uczestniczkom prekonsultacji za cenne opinie i rekomendacje, które pomogą nam rzetelnie wprowadzić akt do polskiego systemu prawnego oraz mądrze i odpowiedzialnie rozwijać polski sektor AI – dodaje.

W ramach prekonsultacji skupiono się na 4 kluczowych kwestiach: powołaniu nowego organu nadzoru, kto powinien realizować funkcją organu notyfikacyjnego, czy powinna być to jedna i ta sama instytucja czy też niezależne od siebie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia.