Religijność Polaków w liczbach

2020-01-07 15:39

Religijność Polaków w liczbach

Religijność Polaków w liczbach. 38 proc. katolików uczestniczyło w 2018 roku w niedzielnej mszy świętej, a 17 proc. przystępowało do komunii - Jak informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce w porównaniu z 2017 rokiem dane praktycznie się nie zmieniły. Najwyższy poziom uczestnictwa w niedzielnej mszy odnotowano - tak jak w poprzednich badaniach - w diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej oraz przemyskiej. Najniższy procent był diecezjach szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej. W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom, o niespełna 2% mniej niż w 2017 r. Księży diecezjalnych było w 2018 r. niemal 25 tys. W parafiach zaangażowanych duszpastersko jest ponad 20,5 tys. księży.