Rozpoczęły się konsultacje ustawy o zawodzie psychologa

2024-07-02 22:30
PODKARPACKIE: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii? Psycholog odpowiada [AUDIO]
Autor: Pixabay.com

Z inicjatywy min. Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zawodzie psychologa. Celem regulacji jest podniesienie jakości udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze wsparcia i zadbanie o interesy psychologów i psycholożek.

Przyjęcie projektowanej ustawy będzie fundamentalną zmianą na rynku świadczeń psychologicznych. Projekt obejmuje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, powołuje samorząd psychologów oraz ustala zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej psychologów. Przygotowana ustawa służy zarówno psychologom, jak i korzystającym ze świadczeń psychologicznych.

Nowe regulacje sprawią, że nielegalne stanie się podawanie się za psychologa bez odpowiednich kwalifikacji i co za tym idzie bez prawa do wykonywania zawodu. Dzięki temu osoba szukająca wsparcia będzie miała jasność czy psycholog ma odpowiednie kwalifikacje i jest w stanie zaoferować specjalistyczną pomoc - podaje gov.pl

Proponowane przepisy pozwolą na uregulowanie rynku psychologów i wprowadzenie na nim jasnych zasad. Psycholog jest zawodem zaufania publicznego i dlatego powinna podlegać dodatkowym regulacjom, zapewniającym, że to zaufanie zasadza się na solidnych podstawach.

W projekcie zaproponowane zostały szczegółowe procedury, aby zabezpieczyć prawa i interesy tak psychologów, jak i osób korzystających ze świadczeń psychologicznych. Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt przewiduje między innymi:

  • wprowadzenie definicji świadczeń psychologicznych, które zostały wypracowane przez środowisko psychologów – stowarzyszenia i związki psychologów na wcześniejszych etapach prac nad regulacją zawodu psychologa,
  • określenie zasad uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa oraz prowadzenia listy psychologów,
  • wprowadzenie procedury uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu psychologa zarówno dla osób z Unii Europejskiej jak i cudzoziemców,
  • sprawowanie nadzoru przez ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów, który będzie sprawowany w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
  • powołanie dwustopniowego samorządu zawodowego psychologów, który będzie m.in. ustalał zasady etyki zawodowej, w celu zapewnienia standardów należytego wykonywania zawodu,
  • wprowadzenie instytucji opieki, której celem jest pomoc we wdrożeniu do wykonywania zawodu psychologa,
  • wprowadzenie systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów.

Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów został przesłany w dniu 28 czerwca 2024 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, które potrwają do 28 lipca. Ustawa wejdzie w życie po utworzeniu samorządu zawodowego, który przejmie wszystkie kompetencje, o których mowa w projektowanej ustawie i rozpocznie tworzenie listy psychologów.