Siódmy miesiąc spada bezrobocie

2014-09-08 15:16

Wynosi 11,7 proc. W tym czasie pracę znalazło ponad 400 tysięcy osób

Jak informuje minister pracy bezrobocie w Polsce spadło w sierpniu o 0,2 procent i wynosi teraz 11,7 Pracę znalazło 24 tysiące osób. To już 7 miesiąc pozytywnych wiadomości. W tym czasie etaty zyskało ponad 400-ta tysięcy pracowników. To pokazuje, że ożywienie na rynku pracy nie ma charakteru sezonowego, ale trwały"- stwierdził minister Kosiniak-Kamysz. Spadek bezrobocia nastąpił we wszystkich województwach, największy odnotowano w Lubuskiem. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce.