Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. GUS opublikował wstępne wyniki

2022-09-21 12:50
Narodowy Spis Powszechny 2021. Sprawdź pytania
Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Narodowy Spis Powszechny 2021. Sprawdź pytania

Na odbywającej się 20 września konferencji prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podsumowano wyniki Narodowego Spisu Ludności, który odbył się w ubiegłym roku. Z przedstawionych danych wynika, że Warszawa przekroczyła barierę 1,8 mln mieszkańców i ma ich obecnie ponad 1,86 mln. Co jeszcze wiadomo?

We wtorek (20 września) GUS opublikował wstępne wyniki spisu powszechnego 2021. Przedstawione dane uwzględniają podział na województwa, powiaty i gminy i stanowią porównanie wobec spisu przeprowadzonego w 2011 roku. 

Najpierw warto odnotować, że liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 500 tys. w ciągu ostatniej dekady (dokładnie o 475 706). Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Polsce 31 marca 2021 roku mieszkało 38 036 118 osób. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220 730, a mężczyzn o 254 976.

W 2021 roku ludność miejska stanowiła 59,8 proc. ogółu ludności, na wsi mieszkało 40,2 proc. (w 2011 roku udziały wynosiły odpowiednio 60,8 proc. i 39,2 proc.).

  • największym miastem w Polsce jest Warszawa, którą zamieszkuje ponad 1,8 miliona mieszkańców
  • drugim co do wielkości miastem Polski jest Kraków, który w 2021 roku zamieszkiwało ponad 800 tysięcy osób
  • podium zamyka Wrocław, gdzie według spisu mieszka 673 tysięcy osób.

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności. Najmłodsze demograficznie były obszary położone na Pomorzu i w Małopolsce. W tych województwach było stosunkowo niewiele gmin z wysokim odsetkiem osób w wieku 65 i więcej lat.