Stopa bezrobocia w dół! Historyczny wynik w maju

2024-06-09 17:29
praca komputer kawa
Autor: pixabay.com

W końcu maja szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0%, to o 0,1 punktu procentowego mniej w odniesieniu do kwietnia br. Bez pracy było 778,3 tys. osób, o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia br.

Licząc od 1990 r. nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego.

- podaje gov.pl 

Jak czytamy, szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja br. wyniosła 5,0 proc. – to o 0,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem i w maju 2023 r. W odniesieniu do ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 24,0 tys. (tj. 3,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2024 r. kształtowała się w przedziale od 3,0% w województwie wielkopolskim do 8,3% w województwie podkarpackim. Osoby rejestrujące się najczęściej przed rejestracją pracowały w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych 30 maja 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w kwietniu 2024 r. 3,0% w Polsce wobec 6,0% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie EURO. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE - za Czechami (2,7%).