Stopa bezrobocia w listopadzie. Są najnowsze dane

2023-12-08 10:32
Dobrze płatna praca na wyciągnięcie ręki
Autor: pixabay.com/mohamed_hassan

5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Według wstępnych danych w końcu listopada 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych. To o 25,4 tys. mniej niż w końcu listopada 2022 r.

Jak wynika z naszych szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu listopada br. 5 proc. Wskaźnik ten utrzymał na tym samym poziomie od lipca br., a w zestawieniu z końcem listopada 2022 r. był niższy o 0,1 pkt proc. Warto podkreślić, że w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, liczba bezrobotnych w końcu listopada br. spadła o 145,1 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc

– informuje minister rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska. 

Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Liczona zgodnie z definicją Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w październiku br. 2,8 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO.

Po raz kolejny Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE, za Maltą (2,5 proc.).

Skuteczna ochrona rynku pracy

Jak podkreśla minister rodziny Dorota Bojemska, wszystko to świadczy o skuteczności działań państwa w czasach kryzysów – najpierw pandemii COVID-19, a następnie wojny w Ukrainie.

Ulgi, dodatki, ochrona miejsc pracy i szereg innych działań osłonowych przyniosły efekty w postaci rekordowo niskiego bezrobocia, stabilnej i bezpiecznej sytuacji na rynku pracy w Polsce. A bezpieczeństwo pracowników to bezpieczeństwo polskich rodzin  – kwituje minister Bojemska.