Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. jest podpis prezydenta

2023-03-22 20:33
Agresja, kobieta, przemoc
Autor: pixabay.com

Wypracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

W noweli zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i będzie obejmował przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Regulacja uznaje m.in., że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy - podaje PAP. 

To bardzo ważne regulacje, które wzmocnią ochronę osób, które doznają przemocy domowej. Ustawa jest od dłuższego czasu bardzo oczekiwana przez różne środowiska. Przed trzema laty wprowadziliśmy przepisy umożliwiające natychmiastową izolację sprawców od ofiar. Dziś idziemy o krok dalej. Zależy nam na dostosowaniu przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. To milowy krok jaki wykonaliśmy po to, żeby chronić kobiety, dzieci, seniorów i wszystkie osoby, które doświadczyły i doświadczają agresji domowej

– mówi Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Anna Schmidt.

Główne zmiany podaje na swojej stronie Gov.pl:

  • Ustawa rozszerza krąg osób, które obejmą nowe przepisy m.in. o byłego małżonka, niezależnie od faktu zamieszkiwania z osobą stosującą przemoc.
  • Obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, ustawa wprowadza dwie kolejne formy przemocy – ekonomiczną i cyfrową.
  • Zmieniła się dotychczasowa nazwa ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, na „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, by nie stygmatyzować rodziny i nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy.
  • Uregulowane zostały kwestie dotyczące dzieci będących świadkami przemocy domowej, które będą traktowane jako osoby doznające tej formy agresji.
  • W gminach będą powstawały grupy diagnostyczno-pomocowych, składające się z pracownika socjalnego i policjanta, którzy będą pracować odpowiednio z osobą doznająca przemocy domowej i z osobą tę przemoc stosującą.
  • Ustaw modyfikuje procedurę "Niebieskie Karty". Do jej wszczęcia oraz realizacji będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. 
  • Przepisy wprowadzają też regulacje, które przewidują odebranie broni palnej, osobom stosującym przemoc domową.