"W przyszłym tygodniu - konkretne propozycje w sprawie odmrażania granic"

2020-04-30 11:25

Zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na decyzje czekają szczególnie mieszkańcy terenów przygranicznych, którzy pracują w sąsiednim kraju. Oni wciąż stają przed wyborem: rozłąka z rodziną albo rezygnacja z zatrudnienia. A wszystko przez obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Na razie nie wiadomo czy te konkretne propozycje, o których mówiła minister oznaczają otwarcie granic dla pracowników.