Wakacje składkowe 2024. Start program od 1 listopada

2024-06-12 14:22
Ponad 3 tys. złotych dodatku do emerytury. Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze! Nie wypłaci ich ZUS
Autor: pixabay.com Te osoby mogą otrzymać ponad 3 tys. zł dodatku do emerytury

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Na rozwiązaniu skorzysta ok. 1,7 mln osób. Prezydent podpisał stosowną ustawę.

To dobra wiadomość dla wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy czekali na to rozwiązanie. Dzięki niemu będą mogli oni złapać oddech w trudniejszym dla ich działalności czasie, bez obaw o stan swoich finansów. Dotrzymaliśmy obietnicy

– mówi minister Krzysztof Paszyk.

Od samego początku kładziemy nacisk na dialog z przedsiębiorcami i wsłuchujemy się w ich głosy, aby wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania dla firm - zaznacza wiceminister Jacek Tomczak.

Wakacje składkowe – kto skorzysta

Jak podaje gov.pl, rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
  • Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).  Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.