Wyrok TSUE: Polska nie planuje zmian w przepisach

2021-07-16 20:27
Trybunał Konstytucyjny
Autor: Wikipedia, CC, 2013, Fot. Lukas Plewnia Trybunał Konstytucyjny

Zmian w przepisach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w związku z wczorajszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska nie planuje, bo ne ma takich podstaw. To słowa rzecznika rządu, Piotra Müllera.

- Polska w tym zakresie nie łamie żadnego prawa. To orzekł polski Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym nie ma podstaw do żadnych modyfikacji. Tym bardziej, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wprost mówi, że żadne przepisy w tym zakresie nie zostały złamane, a Izba Dyscyplinarna działa zgodnie z zasadami niezależności i niezawisłości - Müller pytany, czy rząd nie obawia się kar finansowych w związku z wyrokiem TSUE, powtórzył iż wyrok jest niezgodny z przepisami wynikającymi z polskiej konstytucji. Europejski Trybunał orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według Trybunału proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od Krajowej Rady Sądownictwa, czyli organu, którego - zdaniem Luksemburga - niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości.