ZNP rozpoczyna ogólnopolski protest

2018-12-18 15:23

ZNP rozpoczyna ogólnopolski protest

Rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną; popieramy działania nauczycieli, którzy udają się na zwolnienia lekarskie - powiedział =prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Związkowcy chcą, żeby wzięli w nim udział również inni pracownicy oświaty. Nauczyciele domagają się m.in tysiąca złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. ZNP chce rozmawiać z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dalsze=działania uzależniamy od efektów tych rozmów, które zostały zaplanowane na posiedzeniu Zespołu ds. Usług Rady Dialogu Społecznego, które zaplanowano na 8 stycznia – podsumował prezes ZNP Sławomir Broniarz.