ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych dokumentów. Będą wysyłane do końca lutego

2023-01-27 8:50
Tysiące Polaków straciło prawo do zasiłku. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich
Autor: PHOTO ADAM NOCON / SE/ EAST NEWS WARSZAWA Tysiące Polaków straciło prawo do zasiłku. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Do kogo i jakie PIT-y trafią?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok – poinformował  rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.  W zależności od rodzaju pobranych świadczeń, adresaci otrzymają PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11.

Kto otrzyma PIT-40A?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenia z ZUS w 2022. Jak zaznacza Super Express, deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A otrzymają osoby, które pobierały inne świadczenia niż wymienione wyżej m.in.: zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie. Dostaną go także osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS oraz  osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego. PIT-11A trafi także do świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jak podaje PAP, każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.