ZUS wydał komunikat ws. programu Dobry Start. Czego dotyczy to świadczenie?

2022-10-06 13:04
Pieniądze
Autor: pixabay.com Nie będzie zmian w 500 plus

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. ZUS przypomina o terminie złożenia wniosku.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W oficjalnym komunikacie, który pojawił się na stronie internetowej ZUS, przypomniano, że wnioski o Dobry Start 2022 (300 plus) składać można jedynie do 30 listopada. 

"Do tej pory wypłaciliśmy już blisko 1,3 mld zł na wyprawki szkolne dla 4,2 mln uczniów w ramach programu Dobry Start. Weryfikujemy wnioski oraz wypłacamy świadczenia niemal w 100 proc. automatycznie"

- przekazano.

Przedstawiciele ZUS zaznaczają, że świadczenie jest wypłacane w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Dotyczy to osób, które przesłały go drogą elektroniczną we wrześniu, październiku lub listopadzie. Pieniądze pojawią się na zaznaczonym we wniosku koncie bankowym.