ZUS wypłaci więcej pieniędzy emerytkom. Wiele kobiet może o tym nie wiedzieć

2022-11-17 21:08
ZUS
Autor: pl.wikipedia.org

Dla wszystkich kobiet, które przechodzą na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dobre wieści. Emerytkom dwa razy zostanie wyliczone świadczenie, co przełoży się na wyższą emeryturę. Skąd taki dodatek?

Kobity mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza im świadczenie, dzieląc zebrane składki przez dalsze prognozowanie trwanie życia. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się, że ZUS przypadku niektórych kobiet przelicza składki ponownie po ukończeniu przez nie 65. roku życia.

ZUS wypłaci więcej pieniędzy emerytkom. Wiele kobiet może o tym nie wiedzieć

Kobiety, które były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) mogą otrzymać więcej pieniędzy. Przez pięć pierwszych lat emerytury pobierają one „okresową emeryturę kapitałową”.

Jak wynika z danych ZUS, do których dotarł "Fakt" taką okresową emeryturę kapitałową pobiera prawie 520 tys. kobiet. Takie świadczenie nie jest wysokie, przeciętnie ZUS wypłaca 300 zł miesięcznie.

Kobiety osiągając 60 rok życia mogą przejść na emeryturę jednak docelowe świadczenie uzyskają dopiero po 65 roku życia. Przez pierwsze 5 lat otrzymują tzw. okresową emeryturę kapitałową. Przeliczenie wysokości świadczenia po osiągnięciu 65 lat jest korzystne dla kobiet i pozwala uzyskać wyższe świadczenie

– podkreśla dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

W przypadku emerytury dla kobiet, które skorzystały z OFE, ważną informacją jest to, czy muszą one składać wniosek o ponowne przeliczenie składek? Okazuje się, że tak, ale tylko w przypadku tych kobiet, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r. Dotyczy to kobiet urodzonych po 1 kwietnia 1957 r. maksymalnie do 30 września 1957 r.