ZUS wypłacił wyprawki szkolne. Ile dzieci otrzymało wsparcie?

2023-12-06 14:24
szkoła
Autor: pixabay.com

Blisko 1,4 mld zł na wyprawki szkolne trafiło do rodziców w ramach programu Dobry Start. Wsparcie objęło około 4,8 mln dzieci.

Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1 lipca do 30 listopada. Rodzice mogli przesłać wniosek za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia.

Jak podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, wypłata tego świadczenia przebiegła bardzo sprawnie. Wyprawka w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Jak podaje ZUS, wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu Dobry Start są wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku.

Decyzje i zawiadomienia w tej sprawie trafiają do odbiorców elektronicznie. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).