Czy zielonogórski deptak zostanie przedłużony?

2022-10-11 16:22
Kupiecka Zielona Góra
Autor: Dorota Gut

Część zielonogórskich radnych wpadła na pomysł, aby przedłużyć deptak w naszym mieście. Chodzi o fragment ulicy Kupieckiej od skrzyżowania Ciesielskiej i Placu Matejki do skrzyżowania Podgórnej z ulicą Drzewną. Głównym celem jest spowolnienie w tym miejscu ruchu samochodów.

Po modernizacji ta przestrzeń miałaby wyglądać jak woonerf. Słowo to oznacza przestrzeń, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu i miejsca spotkań. Piesi zyskają, ale miejsca parkingowe stracą w tym miejscu kierowcy. 

- My chcemy tą najbardziej atrakcyjną, wyeksponowaną przestrzeń oddać mieszkańcom, żeby mogły rozwijać się m.in. punkty gastronomiczne, które przy tej ulicy już istnieją. Chcemy żeby tam można było ustawić ogródki gastronomiczne. W tej chwili jest to niemożliwe, dla tego właśnie, że ta ulica jest na tym odcinku od góry do dołu zastawiona samochodami.    

- mówi Radny Robert Górski. W zamian za zlikwidowane miejsca parkingowe przy ul. Kupieckiej planowane jest wybudowanie parkingu pomiędzy Placem Matejki a ul. Podgórną. Budynek będzie dwukondygnacyjny. Na dole będą 24 nowoczesne miejsca parkingowe, a na górze planowane jest wybudowanie parku wodnego. 

Na temat stworzenia woonerfu rozmawiano podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Nie wszyscy radni są za takimi zmianami. Ostatecznie 19tu radnych przyjęło uchwałę zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego.

Koncepcję opiniowała lubuska konserwator zabytków Barbara Bielinis- Kopeć. Miała ona jedno zastrzeżenie. 

- W przestrzeni historycznego miasta chronimy między innymi place i ulice w ich układzie. I na tym to polega, żeby ten układ nawet w innej nawierzchni był nadal czytelny. Także ja tutaj w ogóle na prawdę nie widzę żadnego problemu. Z projektantami już się porozumieliśmy, wymieniliśmy zdania. Oni powiedzieli, że przedstawią nową koncepcję. 

- mówi lubuska konserwator zabytków Barbara Bielinis- Kopeć. Ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Kupieckiej planowane jest na przyszły rok.