Jak pomóc lubuskim wsiom?

2016-01-26 7:36

Przedstawiciele rolników spotkali się z wojewodą Władysławem Dajczakiem. Poruszyli m.in. temat Funduszu Sołeckiego oraz szkód łowieckich i tych związanych z ubiegłoroczną suszą.

Wojewoda lubuski wyraził chęć współpracy z rolnikami i zapowiedział, że było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie takie spotkanie. Jedną z form wsparcia dla rolników są specjalne programy. Tylko w województwie lubuskim z takiej pomocy skorzystało już prawie 1400 rolników.

Stanisław Myśliwiec- Lubuska Izba Rolnicza