Krosno Odrzańskie gminą przyszłości

2018-03-03 10:53
I love KO
Autor: facebook.com/krosnoodrzanskie/

Gmina Przyszłości to hasło, które od kilku lat towarzyszy spotkaniom włodarzy Krosna Odra. z mieszkańcami. To także idea, która, jak podkreśla samorząd, przyświeca jego działaniom.

Jak przebiegało tegoroczne spotkanie? Sprawdził Damian Łobacz.

Krosno Odrzańskie gminą przyszłości