Lubuskie Targi Budownictwa

2019-03-06 12:49
Targi Budowlane
Autor: Karina Nicińska

Kolejne Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz przed nami.

To już XXVII edycja imprezy, podczas której każdy z nas może zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań w budownictwie. W tym roku organizatorzy zwracają szczególną uwagę i stawiają na drugi człon nazwy czyli wyposażenia wnętrz. Ponadto pojawi się wiele szczegółów dotyczących chemii budowlanej. Co roku w akcję włącza się Lubuska Izba Budownictwa, która podczas wydarzenia organizuje konkurs na najlepszych wystawców. W tym roku LIB będzie brało pod uwagę innowacyjność firm i produktów. Dodatkowo podczas Targów odbędzie się posiedzenie prezydium lubuskiego sejmiku gospodarczego. Targi odbędą się w dniach 8-10 marca na terenie WOSIRU w Drzonkowie.