Strategia utrzymania zieleni w mieście

2020-02-14 8:10
Dłużnicy pielęgnują miejską zieleń
Autor: www.gniezno.eu

Zielona Góra będzie jeszcze bardziej EKO. Stawiamy nie tylko na poprawę jakości powietrza poprzez wymianę pieców czy miejskiego taboru MZK. Także trzeba inaczej zadbać o zieleń.

Zakład Gospodarki Komunalnej opracował nową strategię utrzymania zieleni w mieście. Zmiany są konieczne ze względu na zmieniający się klimat, w tym występujące latem susze. Aby lepiej chronić roślinność i owady i aby dłużej trawa w mieście była zielona - jej koszenie będzie rzadsze i inne. Zakład Gospodarki Komunalnej zamierza w tym roku utworzyć na terenie miasta łąki kwietne. Obecnie takie łąki są w Parku Piastowski i przy ulicy Botanicznej. Nowe mają się pojawić przy ulicach Dworcowej, Zjednoczenia, Piwnej i jeszcze jedna w Parku Piastowskim.